TARTALOMD

Dioscurides

DioscouridhV. – 1. L. Anthologia Graeca. – 2. L. Gemma. – 3. Pedanius Diosc., ciliciai görög orvos, ki Nero császár uralkodása idejében élt. Ránk jutott főmunkájának czíme peri ulhV iatpichV (de materia medica), melynek 5 könyvéhez 6. és 7.-nek egy alexijarmaca ill. Jhriaca cz. könyvet is találunk függesztve, melyeket kiadójuk Sprengel (Leipzig, 1829 2 köt.) egy ifjabb, alexandriai D.-nek tulajdonít. A legrégibb görög kéziratok egyikében a Vindob. Med. gr. 1.-ben jutott a munka ránk, de a már lefestett s Cratenas orvosra visszamenő növényképek kedvéért alphabetikus szerkesztéssel. Eredeti szerkesztésben a munka főleg a Paris gr. 2179-ben maradt ránk.

V. R.