TARTALOMD

Diotimus

DiotimoV. – 1. Strombichus fia, Strombichides atyja, athenaei hajóhadparancsnok a corinthus-corcyrai háborúban. Thuc. 1, 45. 8, 15. – 2. Athenaei hajóhad parancsnok az athenaeiek és perzsák által Sparta ellen vívott tengeri ütközetben. Xen. Hell. 5, 1, 25. – 3. Euonymia attikai demosból, Diopithes fia, Demosthenes híve és hajóhadparancsnok Kr. e. 338-ban. N. Sándor követelte kiadását 335-ben. Arr. 1, 10. 4.

S. L.