TARTALOMD

Diribitor

1) tagja azon személyzetnek, melynek az volt a föladata, hogy comitia alkalmával a szavazó táblákat a cistából kiszedvén, fölirataik szerint rendezze (diribere = dis-habere) s kellő számú táblán pontokkal jelölve megszámlálja. Innen: puncta ferre = szavazatokat kapni. A centuriák vagy tribusok szavazatainak így megállapított többsége alapján hirdette ki azután a gyűlés vezetője az eredményt. Cic. Planc. 6, 14. 20. Pis. 11. 15. Caec. 22. Mur. 34. Hor. a p. 344. Lambertico, I diribitores, Venezia, 1883. 2) = Carptor és Scissor (l. o.)

CS. JÓ.