TARTALOMD

Discessio

a senatusban közönséges módja a szavazásnak s úgy történt, hogy a senatorok a vezető felszólítására véleményük szerint egyik vagy másik indítványtevő mellé gyülekeztek (discedere v. ire v. pedibus ire in sententiam) L. Senatus, A.

CS. JÓ.