TARTALOMD

Discus

discoV, lencsealakú vetőkorong, kőből vagy érczből készítették és a discobolusok alulról fölfelé hajították a levegőn keresztül. Hom. Od. 8, 190 és más helyeken egyszerűen liJoV vagy laV neve alatt fordul elő, ha vasból készült soloV a neve. Hom. Il. 23, 826. A discobolia nevű játékot a mai görögök is ismerik; a discusvető, úgy mint régen, arra törekszik, hogy a levegőbe lódított korongot mentül messzebbre dobja (245. á., görög váza képe után); azt a pontot, a hol a discus a földet érinti, megjelölik. A uperBallein szó annyit jelent, mint a kijelölt shma-t vagy a már elért eredményeket felülmulni. Régente a discusvetés a pentathlumnak egy részét képezte és kitünő előgyakorlatnak tartották a háború nehéz küzdelmeire, főleg a biztos kődobásra. A discus-dobót (discobulus) ábrázoló szobrok között a Myron szobrászé volt a leghíresebb (246. á., az eredeti bornzszobor márvány-másolata a Vaticánban). L. Szobrászok, 2, továbbá Gymnasium és Bötticher, Olympia, 107. s köv. ll.

PR. J.

245. Discusvetés (vázakép).

245. Discusvetés (vázakép).

246. Myron discobolusának márványkópiája (Vaticán, Roma).

246. Myron discobolusának márványkópiája (Vaticán, Roma).