TARTALOMD

Divitiacus

– 1. Az aeduusok főnöke Galliában, ki Ariovistus ellen hasztalan keresett Romában népe felszabadítására segítséget. Caes. b. g. 1, 31. 6, 12. Másik ellenfele Dumnorix volt, az ő öcscse, ki a helvetiusok és Ariovistus segítségével akart magának az aeduusok közt uralmat biztosítani. Caes. b. g. 1, 30. Mint Caesar híve részt vett a rómaiak harczaiban Gallia és Belgium ellen, s midőn Dumnorix fogságba esett, érte kegyelmet kért. Caes. b. g. 1, 19. 20. Romában való tartózkodása alatt megismerkedett Ciceróval. Cic. div. 1, 41. – 2. A Suessiones királya, kinek gallusok és britannusok is hódoltak. Caes. b. g. 2, 4.

V. I.