TARTALOMD

Diyllus

DiulloV. – 1. Corinthusi szobrász, Kr. e. 480. körül. – 2. Athenaei polgár; Ephorus történetíró egyetemes történetét folytatta egyik művében Kr. e. 357-től 336-ig, egy másikban pedig Kr. e. 296-ig. V. ö. Müller fragm. hist. Graec. 2, 360 skk.

ZS. B.