TARTALOMD

Doctor

ez volt a neve a rómaiaknál a tanítónak, a későbbi időben különösen a bölcselet, grammatika és artes liberales tanítóinak. Tac. ann. 14, 52. 16, 34. Suet. Caes. 42. Suet. gramm. 1. Doctores (cohortis, armorum, sagittariorum) v. campidoctoresnek hívták azokat, kik a hadseregen a katonákat fegyverfogásra, katonai szolgálatra oktatták.

SCH. A.