TARTALOMD

Doliones

DolioneV, ókori népség, mely az argonautákat útjokban szivesen fogadta, de azután tévedésből véres éjjeli harczba keveredett velök. Mysiában laktak, közel Cyzicushoz, az Aesepus és Rhyndacus folyók között. Apoll. Rhod. 1. 936 skk. Strab. 12, 575. Plin. h. n. 4, 40.

L. M.