TARTALOMD

Dominium

jelenti a tulajdont és tulajdonjogot. Valódi római tulajdonjog a commerciumhoz (l. o.) volt kötve; tehát eredetileg csak római polgároknak, meg később a latinusoknak, volt quiritarius tulajdonhoz joguk s az olyan tulajdon d. ex jure Quiritium v. justum; a peregrinusoké csak d. in bonis, mert nekik nem volt commerciumuk vagyis joguk quiritarius tulajdonhoz. A különböző tulajdonjogi keresetformák közt legrégibb a vindicatio (l. o.)

CS. JÓ.