TARTALOMD

Donatio

ajándékozás, valamely tulajdonunkban levő dolog önként való átadása másnak. Az ajándékozás jogi formái: mancipatio, in jure cessio, traditio. Ajándék igérése azonnal való traditio nélkül régente csak abban az esetben volt érvényes a törvény előtt, ha valamely jogi formában (pld. stipulatióval) történt. A d. idővel kivált politikai czélok elérésére való tekintetből roppant mértéket öltött, míglen a Lex Cincia (Kr. e. 204.), mely főleg a cliensi viszony kizsákmányolása ellen irányult, megtiltotta ajándék elfogadását az ügyvédőknek s általában megajándékozását a szorosabb erkölcsi köteléken kívül álló személyeknek.

CS. JÓ.