TARTALOMD

Dositheus Magister

grammatikus Kr. után a 3. században, a híres Ulpianus jogtudós kortársa. A 16. században fedezték fel Szt. Gallenben ermhneumata czímű három könyvből álló munkáját. A két első könyv latin grammatikát és egy latin-görög glossariumot, a harmadik mint gyakorlókönyv Hadrianus császár leveleit, rescriptumait, anecdotáit, aesopusi meséket, továbbá de juris speciebus et de manumissionibus cz. fragmentumot tartalmaz. Ez utóbbit a jogtudósok különböző íróknak tulajdonítják. Kiadta Keil, Halle, 1869 és Gramm. Lat. 7, 376. V. ö. Jeep, Rh. M. 44, 25.

SCH. A.