TARTALOMD

Draco

Dracwn. – 1. 621-ben Kr. e. archon, Athenae első törvényhozója, a mennyiben az első volt, ki az úgynevezett szokáson alapuló törvényeket összeiratta s ezzel az igazságszolgáltatás gyakori önkényének gátot vetett. Igy történt azonban, hogy a mindenkit kötelező új jogrend tulszigorúnak tartatott s ezért váltak közmondásossá a «drákói törvények» s ezért mondta volna Demades szónok, hogy nem tintával, hanem vérrel voltak írva. Plut. Sol. 17. Solon sokat javított rajtuk, kivéve az emberölésre vonatkozókat. Aristoteles (pl. 2, 99) és Pausanias (6, 11, 6, uperwrise kai ta ajuca) egyaránt kiemelik törvényeinek szigorú voltát. Busolt, Zur Gesetzgebung Drakons (Philologus, 1892, 393–399. l.). – 2. D. Stratonicensis, így nevezve születéshelye, a cariai Stratonicea után, a Kr. utáni első évszáz végén élt görög grammatikus és metrikus. A neve alatt egy párisi kéziratban reánk jutott peri metrwn poihticwn czímű munka 16. évszázbeli s Jacobus Diassorinus által készített értéktelen kivonat. Kiadta Hermann (Leipzig, 1812). – 3. L. Csillagzatok. 2.

V. B.