TARTALOMD

Drusilla.

– 1. Germanicus legifjabb leánya; C. Cassius Longinus volt első, Aemilius Lepidus második férje. Tac. ann. 6, 15. Dio Cass. 59, 11. Hóbortos bátyja Caligula szeretőjévé tette és halála után (Kr. u. 38) Panthea Dea néven az istennők közé helyezte és játékokat rendezett tiszteletére. Suet. Cal. 24. – 2. I. Herodes Agrippa zsidó király leánya (v. ö. Berenice, 3), a szent föld procuratorának Felixnek felesége. Act. apost. 24, 24.

M. L.