TARTALOMD

Ducenarius

1) 200 főnyi csapat vezére a császárok idejében (Veg. 2, 8); 2) némely hivatal főnöke, a kinek katonai rangja is volt; 3) adószedő, a ki a centesimát, illetőleg Tiberius óta a ducentesimát kezelte; 4) Augustus idejében a legalsó decuriából való bírák, a kiknek censusa 200,000 sestertius volt. L. Judex, I, 2, A.

H. Ö.