TARTALOMD

Duronii

plebejus nemzetség. – 1. L. Dur., 181-ben Kr. e. mint praetor Apulia kormányzója; aztán Istriát is reábízták, hogy rendbe szedje az istriai kalózokat. Liv. 40, 18. Ő reá volt bízva a bachanalia-ügyben való vizsgálat. Az adriai tengeren garázdálkodó kalózokat is ő fenyíté meg. Liv. 40, 42. – 2. M. Dur., 98-ban Kr. e. M. Antonius censor indítványára kizáratott a senatusból, mivel tribunus korában megakadályozta egy a lakomák fényűzése ellen szóló javaslatnak törvényerőre emelkedését; az emíltett censoron actio ambitus megindításával akart boszút állani, a mi azonban nem sikerült neki. Val. Max. 2, 9, 5. Cic. de or .2, 68, 274.

K. B.