TARTALOMD

Dysaules

DusaulhV (eredetileg DisaulhV = «a kétszer barázdáló»), a földművelésnek egyik védőszelleme; Triptolemusnak és Eubuleusnak atyja, Celeus testvére. Az újabb (a homeridákra következő) mythusban ő uralkodik Eleusisben, és mikor aztán Demeter leányát keresve odaérkezik, ők ketten fogadják Baubóval az istenasszonyt, kinek tiszteletét D. honosítja meg Phliusban. Paus. 1, 14. 2, 2. 14, 2. Ez istentisztelet fészke Celeae volt, melyet D. testvéréről Celeusról nevezett volt el. Ott volt a D. sirja is, közel az Araséhoz («szántó»). L. Preller, Demeter und Persephone, 134–138. ll. Welcker, Griechische Götterlehre, 2, 471. 473.

L. M.