TARTALOME

Ecdicus

ecdeicoV, másként cognitor civitatis, államügyész, a ki az állam érdekeinek képviselője volt a biróság előtt, hol mint védő, hol mint vádló. Cic. fam. 13, 56. Plin. ep. 10, 110.

CS. JÓ.