TARTALOME

Echecrates

EcecrathV, Philusból, egyike volt Pythagoras követőinek, ki a pythagoreusok üldöztetése alkalmával vonult e városba. Azon körülményből, hogy Plato Phaedon czímű párbeszédében Socrates utolsó beszédeit vele közli, arra lehet következtetni, hogy Plato vele szorosabb viszonyban állott. Timaeus és Echecrates tanaival Italiában Locriban ismerkedett meg.

H. I.