TARTALOME

Echetlus

Echetlaeus, ’ExetloV, ’EcetlaioV. A hagyomány szerint a marathoni csatában egy parasztruhás görög ember jelent meg, ki egy ekével számos ellenséget megölt, azután pedig nyomtalanul eltünt. Az athenaeiek erre nézve a jóshelyhez fordultak és azt a választ nyerték, hogy részesítsék Echetlus herost isteni tiszteletben. Azon a képen, a melyen Panaenus a marathoni csatát megörökítette, ez is előfordult. Paus. 1, 15, 3.

L. M.