TARTALOME

Ecphantides

EcjantidhV, Athenae egyik legrégibb comoediaírója. Cratinus sokszor kigúnyolta, szemére lobbantotta, hogy drámáinak megírásában rabszolgája Choerilus segített neki. A KapniaV (füstös) nevet valószínűleg azért adta neki, mert drámáiban hiányzott a világos, határozott jellemzés. Munkáinak nehány töredéke és a Saturoi czíme maradt fenn. Schol. Arist. Vesp. 151. Meineke, com. Graec. fr. 2, 12. Kock. com. Att. fr. 1, 9.

SCH. A.