TARTALOME

Edoni

HdwneV ’Hdwnoi, thraciai néptörzs, a mely a Strymon és Nestus folyók közé eső területen lakott. II. Fülöp uralkodása óta Macedoniához számították. Költőknél az E. név a thraxok helyett volt használatos, így pl. Horatiusnál (od. 2, 7, 27), a hol ezek oly emberek gyanánt vannak feltűntetve, a kik Bacchus iránti tiszteletöknek kicsapongó orgiák által adnak kifejezést. Hdt. 7, 110. Thuc. 1, 100. 2, 99. 4, 102. 109.

ZS. B.