TARTALOME

Eicosth

tulajdonképen a. m. huszadrész, tehát huszad; az athenaeiek Kr. előtt 413-ban azért hozták be a ki- és beszállított portékákra kirótt eicosth-t, mert a különféle hadi sarczokkal és adókkal kimerített szövetségesek nem voltak képesek eleget tenni kötelezettségeiknek; a pénzre pedig okvetetlenül szükség volt abban a válságos időben, de ezt a révadót csak négy évig szedték, 409-ben visszatért a régi állapot.

PR. J.