TARTALOME

EkklhioV poliV

Sumbola (régebben sumbolai is) azoknak a szerződéseknek a neve, melyeket két görög állam alattvalóiknak egymás közt való jogügyeire nézve kötött. Azért olyan pöröknek, melyek két különböző állam polgárai közt vagy egyik állam és a másiknak polgárai közt támadtak, dicai apo sumbolwn a nevük. A szerződésekről bővebb értesítésünk nincs, de az általános eljárás az volt, hogy az idegen városban pörvesztett fél saját városának törvényszékéhez (és talán viszont is) felebbezhette az ügyet (eccalaesJai). Az a város, melyhez a fölebbezés történt, volt az e. p. Athenaeben efféle pörök vezetői a thesmotheták voltak. A grammatikusok értesítése szerint (melyekkel v. ö. most CIA IV 96, 61a) az athenaei birodalom fennállása idején a meghódolt szövetségesek pörei is dicai apo sumbolwn nevet viseltek. Megjegyzendő még, hogy a szerződéseket az athenaeiek érvényeseknek fogták fel, mihelyt a megkötésükre felhatalmazott heliasta-bizottság (dicasthrion, Demosth. de Halonnes. 78, 26) a thesmotheták vezetése mellett megerősítette őket, s azért az idegen állam követeinek a szerződés végleges ratificatiójára is felhatalmazva kellett lenniök. ’E. p. annak a harmadik városnak a neve is, melyet két város valamely pörös ügy eldöntésére felhívott. – Irodalom: Stahl, de sociorum Atheniensium iudiciis, Münster 1881. Meier és Schömann, der att. Process, 2. Auflage, 994. l.

GY. GY.