TARTALOME

EklogeiV

időről-időre, szükség esetén az első vagyonosztály tagjai közül választott tisztviselők Athenaeben, kiket valószínűleg 446-ban alkalmaztak először (Köhler) az attikai birodalomhoz tartozó szövetségesek hátralékos adóinak (joroV) behajtására (az adó befizetésére a nagy Dionysia-ünnep volt a határidő Elaphebolion havában; rendesen a hellenotamiasok vették át a tanács jelenlétében, CIA I 38 fr. c). Az e.-t rendesen egy vagy több strategus vezetése alatt álló hajóhad (nheV arg urologoi, Thuc. 2, 69. 3, 19. Xen. Hell. 1, 1, 8) támogatta. Nyoma van annak is, hogy a hadi-adóval (eisjora) hátralékban maradt polgároktól is e. nevű tisztviselők hajtották be a hátralékos összeget. Demosth. Androt. 54. 70. Timocr. 166. Lys. 29, 9. V. ö. Suidas, e. alatt. De a dolog nem világos; lehet, hogy csak Suidas tévedésén alapul.

GY. GY.