TARTALOME

Ekjullojoria

(ekjullojorein), érdemetlen tanácstagoknak kizására az athenaei tanácsból, maguknak a tanácstagoknak szavazata útján. A név onnan származik, hogy szavazóbárczáúl ez esetben (eredetileg) olajfaleveleket használtak. Az e.-t pontosabb vizsgálat és új szavazás (fhjoV) követhette, melylyel a tanács vissza is fogadhatta a kitaszított tagot. Ez különben a törvényszékhez is felebbezhetett, de viszont a tanácsnak is jogában állott őt törvényszék elé állítani, ha a kitaszításnál nagyobb büntetésre volt érdemes. Syracusaeben hasonló intézkedés volt a petalismoV (l. o.). Főhely az e.-ra nézve: Aesch. in Timarch. 129.

GY. GY.