TARTALOME

Elephenor

Elejhnwr, Chalcodon fia, az Abantes nép fejedelme Euboeában; Agenor ölte meg Troja előtt. Il. 2, 540. 4, 463.

SCH. A.