TARTALOME

Eleus

– I. HleioV, elisi törzsökös hős; még pedig: – 1. Posidonnak fia és Augiasnak atyja, az epeusok királya. Paus. 5, 1, 6. 7. – 2. Tantalus fia, a kiről állítólag Elist elnevezték. Steph. Byzant. s. v. HliV. – 3. Amphimachus fia, a dórok betörésekor Elis királya. Paus. 5, 3, 4. 4, 1. – 4. Zeus egyik mellékneve.

L. M.

II. Eleus vagy Elaeus, ’ElwouV, ’ElaiuV. – 1. Epirusban a chaonok területén fekvő város. Ptol. 3, 14, 7. L. Bursian 1, 19. – 2. A teosiak régi gyarmatvárosa a thraciai Chersonesuson Mastusia hegyfok mellett, közelében volt a Protesilaus síremléke és szentélye. Hdt. 6, 140. 7, 21. 33. 9, 116. Thuc. 8, 102. 103. 107. – 3. Város Argolisban, Lernához közel, a mely már korán elpusztult. Apollod. 2, 5, 2. L. Bursian 2, 68. – 4. Polgárközség (demos) Atticában. – 5. Város Tenus szigetén. L. Bursian 2, 448. – 6. Kis sziget Rhodustól Északra, a szárazföld partvonalához közel; nevezték így is Elaeussa;m. Cavaliere. Strab. 14, 651.

ZS. B.