TARTALOME

EleuJerolakwneV

így neveztettek Lacedaemon azon lakói (a perioikoi és heloták), kik a spartai hatalom bukása után, Philopoemen idejében függetleneknek nyilváníttattak s a római korszakban egy városszövetséget (to koinon twn ’EleuJerolakwnwn) alkottak, számszerint eredetileg 24, jobbára tengerparti város. Augustus azonban 21-ben állapította meg számukat. Strab. 8, 366. Paus. 3, 21, 6 sk.

S. L.