TARTALOME

Ellimenion

alatt a drága athenaei kikötő használatáért fizetett adó értendő, melyről nem tudjuk bizonyosan, hogy mily arányban rótták ki, de nem szabad összetéveszteni a rendes ötveneddel (penthcosth); az adóösszegek behajtásával megbízott tisztviselők ellimenistai név alatt ismeretesek; egyébképen a vámbérlők (telwnai) szolgálatában állottak.

PR. J.