TARTALOME

Elogia

(indices, tituli is), az ősök képe alá vagy szobrára írt feliratok neve. Nem függ össze az elegeion szóval (mint már Curtius Gy. vitatta), hanem az eligere ige tövével. A feliratban röviden az ábrázolt ős tetteit és tisztségeit sorolták el, s ezzel megvetették az ú. n. családi krónikáknak az alapját, a melyekbe azonban ilyenformán sok hamis adat és szándékos ferdítés csúszott bele. V. ö. Cic. Brut. 16, 62 és Liv. 8, 40, 4. Legrégibb ilynemü elogium a C. Duiliusé a columna rostratán (egyebekkel együtt kiadta Mommsen, CIL I p. 195. 277 skk.). Arezzóban, a régi Lavinium és Pompeji helyén is találták híres embereknek elogiumos szobrait és hermáit.

V. R.