TARTALOME

Elpidius

Rusticus, keresztény költő, Ennodius barátja, diaconus s később a keleti gótok királyának Nagy Theodoricnak orvosa. Spoletóban halt meg 533 körül. Carmen de Christi Jesu beneficiis-e (149 hexameter) keresztény panegyrikus költemény, választékos, gyakran keresett nyelven. Talán tőle való a 24 tristichon, nyilván az ó- és újtestamentomi történetekből vett képek feliratai. – Irodalom: Carmen ed. H. Müller, Göttingen 1868. Tristicha in J. Fabricii poëtarum vel. eccl. opera, Basilae 1564.

B. F.