TARTALOME

Emmeleia

a görög tragoediábeli táncz, mely ellentétben a comoedia (cordax) és satyrdráma (sicinnis) tánczával még a legélénkebb kedélyállapotban is kimért, komoly és méltóságos. Poll. 4, 99 Athen .14, 630 E. Mimikus természetű lévén, mint általában az antik táncz, a testmozdulatokkal, főleg pedig a kézjártatásokkal igyekszik kifejezni a karének tartalmát; a fő benne a tánczalakzatok, csoportosulások, schmata, minők feltalálásában különösen Aeschylus tünt ki orchestesével Telestesszel együtt; ezekről mondják, hogy gestusaikban teljesen a mondottak jutottak kifejezésre. Athen. 1, 21 E. 1, 21 F. 1, 22 A. Különös faja gyanánt említik a xijismoV-t, a mely kardtáncz-féle volt, vagy mivel kézmozdulataikkal a kard használatát utánozták. Ath.14, 629 F.

SZ. I.