TARTALOME

Emodi montes

ta ’Hmwdon oroV v. o ’HuwdoV, az indiai Hémóta, azaz havas hegység, most a Himálaja hegyláncz keleti része; Nyugaton az Imausnál kezdődik és délkeleti ívbenIndia extra Gangem földjén át egészen Sericáig húzódik. Így írja le Plinius (6, 17, 21) és Potlemaeus (6, 15, 2. 16, 2. 3. 5); mások szerint a Paropamisus (a mostani Belurdag vagyis Kristályhegy) északkeleti folytatásának volt a neve. Diod. Sic. 2, 35. Dion. Perieg. 747. 748. 1143. 1146. 1162. Strab. 15, 689. 698. 719. Arr. Jud. 2, 3. 6, 4. L. Imaus.

P. K.