TARTALOME

Emona

római város, a mai Laibach helyén Krajnában, hol római régiségeket találtak, köztük feliratokat, melyek kizárják, hogy Emona, mint Müllner (Emona S. 9) hiszi, Brunndorf falu helyén keresendő. Julia melléknevéből (Orelli 71) következtetve már Augustus alapította. Először Plinius (h. n. 3, 25, 147) említi mint coloniát, de mivel a tribus Claudiához (CIL III 3846) tartozott, lehetséges, hogy csak a Claudius császár tette azzá. Minket főleg azért érdekel, mert Plinius Pannoniához számítja. De már Ptolemaeus (2, 15, 5) szerint Italia és Pannonia között feküdt, úgy hogy inkább italiai városnak tekinthetjük. Városi szervezetéről a feliratok kevés felvilágosítással szolgálnak. A CIL III 3846. 3890. feliratokban a városi tanács tagjairól (decuriones) van szó, a 3851 és 10767 feliratok pedig oly Augustalisokról emlékeznek meg, kik ingyen jutottak hozzá, míg a 10771 feliratban egy sexvir van említve, ki egyuttal magister collegi naviculariorum. Helyőrsége a városnak legfölebb Augustus idejében lehetett, a későbbi időkből többnyire odatelepített veteranusok ismeretesek. Neve előfordul egy aquincumi feliraton is (CIL III 10519 = 3569), de Aemona alakban, a hogy Plinius is nevezi. A helyes neve mégis Emona volt. Ptol. 2, 15, 7. ’Hmwna. CIL III 3224 Hemona.

K. BÁ.