TARTALOME

Empelwroi

spartai tisztviselők, kiket csak Hesychius említ és piaczi biztosoknak, felvigyázóknak mond. A római időkben e czélra agoranouoi nevű tisztviselőket említenek a feliratok.

GY. GY.