TARTALOME

Emphyteusis

emjuteusiV, örök bérletféle viszony, a mely a Kr. u. 3. században Görögországban képződött ki s a köztársaságkori agri vectigaleséhoz igen hasonló birtoklásához juttatta a bérlőt a császári telkeknek, a melyek után bizonyos adó (pensio, reditus, vectigal, canon) járt a fiscusnak.

CS. JÓ.