TARTALOME

Encyclius disciplina

egcuclioV paideia, agwgh, egcuclia muJhmata, paideumata, volt a neve a görögöknél ama tanulmányok körének, melyek az embernek biznoyos általános műveltséget adtak. E tanulmányokat részletezve l. Nevelés, 2 alatt. Az encyclopaedia szó a mai «rendszer» értelmében csak újabb időben keletkezett fogalom, s mint hibás szóösszetétel Quintilianus egy helyének (1, 10, 1) a rosz kéziratokra támaszkodott olvasására megy vissza.

V. R.