TARTALOME

Endelechius

Severus Sanctus, Galliából, Romában rhetor, csinos pásztorkölteményt írt de mortibus boum 33 ascl. strophában (egy marhavész alkalmával Tityrus keresztet vetve megmenti nyáját és ezáltal megtéríti Bucolust). – Irodalom: Migne, Patrol. Lat. 19.

B. F.