TARTALOME

Enipeus

EnipeuV. – 1. Folyamisten Thessaliában, a kit Tyro, Salmoneus leánya szenvedélyesen megszeretett. Ezt használta fel Posidon és E. alakjában közeledvén a szép Tyróhoz, sikerült kegyét megnyernie. Így lettek gyermekeik Pelias és Neleus. Od. 11, 235 skk. Ugyanígy használta fel Posidon E. alakját Iphmideánál, a kit ennek folytán Otusnak és Ephialtesnek anyja lett. Ov. met. 6, 116 skk. – 2. Folyamisten Elisben, a kire a fentebbi hagyományt szintén vonatkoztatták. Strabo, 8, 356. V. ö. még az Elis és Peneus czikkeket is.

L. M