TARTALOME

Enwmotia

a spartai hadsereg legkisebb csapatosztálya (kb. 32 ember). Herodotus értesítése (1, 65), mely az e.-k mellett trihcaV-okat (tiracades) és sussitia-kat említ, a régibb időkre nézve nem ad biztos felvilágosítást. A 425. évre kimutatható új hadsereg-szervezet szerint az e. penthcostuV negyed-, a locoV tizenhatodrésze (l. Thuc. 5, 68), a 404-diki szervezés szerint pedig az új penthcostuV fele, a locoV nyolczada, a mora tizenhatoda. Vezetője az enwuotarchV. Xen. de civ. Laced. 11, 4 Müller emendatiójával. Legénysége spartaiakból és peroicoi-ból vegyesen állott. V. ö. Exercitus, I.

GY. GY.