TARTALOME

Entoria

a római mondában egy parasztember leánya, a kit Saturnus isten szerelmére méltatott és a ki ennek folytán 4 fiút szült. Nevök. Janus, Hymnus, Faustus és Felix. Saturnus az E. atyját megtanította a bortermelésre, a mit az szomszédaival is közölt, sőt első terméséből meg is vendégelte őket. Minthogy az utóbbiak a borivás következtében szokatlanul hosszú álomba merültek, azt hitték, hogy meg vannak mérgezve és E. atyját megkövezték, mire ennek unokái bánatukban fölakasztották magukat. Mikor aztán a rómaiaknál döghalál tört ki, a delphibeli jóshely azt mondotta, hogy a csapás csak akkor mulik el, ha Saturnus haragját megengesztelik. Ekkor alapította meg Lutatius Catulus Saturnus szentélyét a tarpejus sziklán, azonkívül egy oltárt négyfelé tekintő négy arczczal végül pedig az egyik hónapot Janusról januariusnak nevezte el. V. ö. az Icarius czikket is.

L. M.