TARTALOME

Epaphroditus

EpajroditoV. – 1. Grammatikus a Kr. u. első században, ki mint Modestus aegyptusi praefectus szabadosa Nero idejében Romába jött. Ma már elveszett commentariusokat irt Homerushoz, Heriodushoz, Pindarushoz, Callimachushoz és más költőkhöz. – 2. Nero titkára és bizalmasa, a rabszolga Epictetus philosophus ura. Tac. Ann. 15, 55. Suet. Ner. 49. Dom. 14.

P. V.