TARTALOME

Epei

Epeioi, régi néptörzs, mely már Homerus korában lakja «az isteni Elist». Od. 15, 298. Ennek legrégibb lakói gyanánt tartották az ugyancsak már Homerustól (Od. 3, 366) említett Cauconokat, kikhez azután többek közt Pelops uralma megdőlésével Északról Thessalia felől az epeusok költöztek be s a nagy mélyföldtől Északra a Pisatisnak nevezett tartomány fölött megszilárdították uralmokat, sőt időközönkint Thriphylia fölött is ktierjesztették, míg ott 364-től kezdve az arcadiaiak nem vetették meg lábukat. Ephorus nézete szerint (Strabónál 10, 464) 6 emberöltővel a trójai háború után Aetolus vezérlete mellett hatoltak Elisbe. A lelexek egyik törzséhez számítják.

V. R.