TARTALOME

Ejesia grammata, ta

néhány talányszerű mondásnak a neve, melyeket a hagyomány szerint az idai (phrygiai) Dactylusok (daemonszerű lények) találtak ki, mások szerint pedig az ephesusi Artemis szobrán valának bevésve. Babonás emberek e mondásokat kis fára vagy érczlemezre vésve talizmán gyanánt hordozták s varázsszerű hatást tulajdonítottak nekik. Athen. 12, 548 C.

G. J.