TARTALOME

Ephialtes

EjialthV. – 1. L. Aloadae. – 2. Egy Gigas neve (l. o.). – 3. A spartaiak árulója Thermopylaenél, ki Hydarnes perzsa vezért és csapatát a Callidromuson át egy mellékúton a görögök háta mögé vezette. Hdt. 7, 213. Diod. Sic. 11, 8. Frontin. 2, 2.13. Ezért később Anticyrában agyonverték. Az árulást azonban némely írók (Hdt. Ctesias) szerint másoknak is tulajdonították. – 4. Sophonides fia Athenaeből; igazságosságért és önzetlenségeért Aristideshez és Cimonhoz szokták hasonlítani. Mint democrata érzelmű többször támogatta Periclest és sikeresen küzdött az Areopagus hatalmának korlátozása mellett (461 Kr. e.) Ő javasolta Solon törvénytábláinak a prytaneumba szállítását. 457-ben, valószínüleg az aristocrata párt ármánykodása folytán megölték. Plut. Cim. 10. 16. Per. 10. Poll. 8, 128. Arist. pol. 2, 9, 3. – 5. A macedon-ellenes párt egyik demagogusa Athenaeben; Thebae elpusztítása után Sándor az ő kiadatását is követelte, de ő Perzsiába menekült s Halicarnassusban halt meg 334-ben egy kirohanás alkalmával. Plut. Demost. 23. Arr. 1. 10, 4. Diod. Sic. 17, 26.

I. B.