TARTALOME

Ejodion

a követek napidíjainak neve, melyeket az állampénztárból többnyire elutazásuk előtt, ritkán utólagosan kaptak. A Philippusnál járt híres (346-iki) athenaei követség összesen 1000 drachmát, tehát 69 napot számítva a 10 követ fejenkint 1 1/2 drachma napidíjat kapott. Aristophanes szerint (Acharn. 66. 602) 2–3 drachma volt a szokásos napidíj. Irodalom: Poland, De legationibus Graecorum publ., Lipsiae, 1885. 7. §. de viaticis legatorum, 81–87. lapok.

GY. GY.