TARTALOME

Etibatai

E névvel jelöltek a görögök általában minden embert a hajón, a ki nem tartozott szoros értelemben a hajó személyzetéhez, különösen pedig a hajós katonákat. E hajós katonai szolgálatra Athenaeben a legalsó vagyoni osztályba tartozó polgárok, az ú. n. thesek voltak kötelezve s csak rendkívüli esetekben vették őket a magasabb osztályokból is, számuk egy-egy trieresen átlag 10 volt. Thuc. 3, 16. 8, 24. Spartában így hívták azokat a polgárokat, a kik a nauarchus mellé voltak rendelve, hogy tanácsukkal támogassák. Thuc. 8, 61.

D. I.