TARTALOME

Epicrates

EpicroathV, Ambraciából, az új attikai comoedia írója Kr. e. 350 táján. Egyik darabjában Platót és annak tanítványait teszi nevetségessé. Elmésséggel párosult szép stilus és metrikai pontosság jellemzi. Hét darabjából maradtak töredékek. Meinecke. fragm. com. Graec. 3, 365 (kis kiad. 2, 680). Kock, Com. Att. fragm. 2, 282.

SCH. A.