TARTALOME

Epigoni

Epigonoi. – 1. L. Adrastus. – 2. Egy cyclikus költemény neve (l. Epos), némelyek Homerusnak tulajdonították. Hdt. 4, 32. V. ö. Kinkel, ep. Graec. fragm. 1, 13 skk.

SCH. A.